O studiach podyplomowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku organizuje różnorodne studia podyplomowe kwalifikacyjne oraz doskonalące.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych.

Zasady rekrutacji: