Plany zajęć

 STUDIA PODYPLOMOWE:  PLAN:
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – edycja 2018/2019 semestr 1 semestr 2 semestr 3
LOGOPEDIA – edycja 2018/2019 semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4
STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO – edycja 2018/2019 semestr 1 semestr 2 semestr 3